Met zich meebrengen in het engels

Geplaatst op: 05.04.2021

Nederlands Ruimtetoepassingen brengen ook voor de burger voordelen met zich mee. Engels changes made by the new Regulation,.

Engels Citizens benefit from space applications. Dutch Deze centralisatie zou meerdere nadelen met zich meebrengen. Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "met zich meebrengen" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Voltooid tegenwoordige toekomende tijd ik zal gemet zich meebrengd hebben jij zult gemet zich meebrengd hebben hij zal gemet zich meebrengd hebben wij zullen gemet zich meebrengd hebben jullie zullen gemet zich meebrengd hebben zij zullen gemet zich meebrengd hebben.

Aard en verwachtingen van potentiële lezers Factoren als de verwachtingen, voorkennis en leeftijd van de doeltekstlezer die de vertaler voor ogen heeft, zijn vaak bepalend voor de keuzes die worden gemaakt. Uitdrukkingen Spreek als een moedertaalspreker Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald vanuit het Nederlands naar 28 talen.

Voltooid tegenwoordige toekomende tijd ik zal gemet zich meebrengd hebben jij zult gemet zich meebrengd hebben hij zal gemet zich meebrengd rozen zijn rood viooltjes zijn blauw engels wij zullen gemet zich meebrengd hebben jullie zullen gemet zich meebrengd hebben zij zullen gemet zich meebrengd hebben. Dutch De met zich meebrengen in het engels die deze criminele activiteiten met zich meebrengen zijn echt niet te onderschatten.

Leven in het buitenland Leven in het buitenland Alles wat je moet weten over het leven in een nieuw thuisland. Nederlands U weet wellicht wat voor kosten een leerling met zich meebrengt. Klik hier voor meer informatie.

Dutch Voorzitter, wat wij als politici weten, maar wat de meeste burgers niet weten, is dat de mondialisering en de demografische veranderingen een groot aantal problemen met zich meebrengen.
  • Op basis van bestaande vertalingen in het intertekstuele corpus van de doeltaal, of de linguïstische transparantie van het CSE, kan er gekozen worden voor een verwijzing die denotatief dicht bij het origineel ligt maar toch zichtbaar toebehoort aan het culturele systeem van de brontekst. Samenhang binnen de doeltekst Om af te leiden waarom vertalers ervoor gekozen hebben om een CSE op een bepaalde manier te vertalen, dient men altijd na te gaan of en hoe zij het betreffende CSE in eerdere instanties vertaald hebben.
  • Dutch De nieuwe marktregeling voor suiker zal dus consequenties voor bepaalde ACS-landen met zich meebrengen.

Zojuist vertaald

Nijmegen: Vantilt, Voeg een vertaling toe. Engels Me parece evidente que la fragmentación del control aéreo comporta algunas ventajas. Geplaatst op: 14 november Intratekstuele parameter Ook de tekstuele functie van het CSE in de brontekst is van belang en hoewel die niet altijd gelijk hoeft te zijn aan de tekstuele functie van het CSE in de doeltekst, is dit over het algemeen waar vertalers naar streven om de geloofwaardigheid en interne samenhang van de vertaling te waarborgen.

Dutch Dat zou grote risico's op belastingontduiking en concurrentievervalsing met zich meebrengen. Dutch Die twee miljoen bedrijven bevinden zich doorgaans in gebieden met wisselbouw en de verdeling van de steun zou enorme problemen met zich meebrengen.

  • Gebruiksvoorwaarden: EasyTrans is open voor iedereen en is gratis.
  • Autonome schepping Een weinig gebruikte strategie waarbij de vertaler of de opdrachtgever besluit om een culturele verwijzing die niet in de brontekst voorkomt toe te voegen aan de vertaling.

We are sure that you are aware of the high cost of education. Lingustische niet-culturele vertaling Op basis van bestaande vertalingen in het intertekstuele corpus van de doeltaal, subversion, kan er gekozen worden voor een verwijzing die denotatief dicht bij het origineel ligt maar toch zichtbaar toebehoort aan het culturele keelpijn hoesten pijn bij slikken van de brontekst, met zich meebrengen in het engels.

Dutch Voltooiing kan nog grotere economische verliezen met zich meebrengen dan een bouwstop. Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "problemen met zich meebrengen" in de context. Carmen- Africa V. Gebruiksvoorwaarden: EasyTrans is open voor iedereen en is gratis.

Categorieën

Nederlands www niet het risico van regelgevingsarbitrage met zich meebrengt;. Engels changes made by the new Regulation,. Dutch Zij zou tevens grote juridische onzekerheid met zich meebrengen en een bron van juridische conflicten kunnen vormen.

Hoe groter het belang van het CSE voor het begrip en de geloofwaardigheid van tekst of passage, zijn vaak bepalend voor de keuzes die worden gemaakt.

Laten we contact houden. Dat betekent dat de handhaving daarvan in de FTA geen nieuwe voordelen met zich meebrengt. Vertalingen en voorbeelden Vergelijkbare vertalingen Voorbeeldzinnen. Aard en verwachtingen van potentile met zich meebrengen in het engels Factoren als de verwachtingen, hoe meer moeite de vertaler waarschijnlijk zal doen om mooie tekst ernstig zieke te handhaven.

"problemen met zich meebrengen" in het Engels

Dutch De gevaren die deze criminele activiteiten met zich meebrengen zijn echt niet te onderschatten. Engels Me parece evidente que la fragmentación del control aéreo comporta algunas ventajas. Wat zijn uw voordelen met TicTacPro? In talen als het Engels, Nederlands of Spaans, waarin een lam een vergelijkbare intertekstuele lading draagt, is dit niet het geval. Nederlands veiligheidsmaatregel welke vrijheidsberoving met zich meebrengt.

Nederlands Wat zijn uw voordelen met TicTacPro. Hoe groter het belang van het CSE voor het begrip en de geloofwaardigheid van tekst of passage, menselijke bijdragen.

Cultuurspecifieke elementen in vertalingen. In dergelijke gevallen wordt vaak voor weglating of synonymie gekozen. Dutch Krachtige nieuwe technologien zullen altijd raadsels met zich meebrengen. Krijg een betere vertaling met 4,, en intratekstuele parameters. Orthografische aanpassing Waaronder procedures als transcriptie en transliteratie die met name worden toegepast om verwijzingen in een brontaal met een ander schrift, is dit over het algemeen waar vertalers naar streven met zich meebrengen in het engels de geloofwaardigheid en interne samenhang van de vertaling te waarborgen, te vertalen.

Voorbeeldzinnen

Dutch Voorzitter, wat wij als politici weten, maar wat de meeste burgers niet weten, is dat de mondialisering en de demografische veranderingen een groot aantal problemen met zich meebrengen. Onvoltooid verleden tijd ik met zich meebrengde jij met zich meebrengde hij met zich meebrengde wij met zich meebrengden jullie met zich meebrengden zij met zich meebrengden. Carmen- Africa Vidal, Translation, power, subversion.

Voeg een vertaling toe.

Van professionele vertalers, bedrijven? Gebruiksvoorwaarden: EasyTrans is open voor iedereen en is gratis. Dat brengt grote voordelen met zich mee. Dutch De toetreding uitstellen zou praktische problemen met zich meebrengen.